Økonomi / betaling

Som forældre bosat i Odense Kommune har man mulighed for at få et økonomisk tilskud til en privat pasningsordning.

Pasningstilskuddet gives til børn i alderen 6 mdr. til og med 5 år. For at opnå tilskud skal barnet, du søger plads til, skrives op ved pladsanvisningen hos Odense Kommune.

Tilskuddet er i 2020 på kr 5336,-.

Ansøgningsskema samt yderligere oplysninger fås ved henvendelse til pladsanvisningen hos Børn- og Ungeforvaltningen, Odense Kommune.

Der gives ikke friplads, men søskenderabat kan opnås.

Som i alle andre passere/vuggestuer foregår betalingen månedligt forud.

Der betales fuld pris hver måned, uanset ferie, sygdom el. lign.

For hvert barn laves en individuel kontrakt, med de pasningstider som er gældende for netop jeres barn.

Udmeldelse skal altid ske skriftligt, med tre måneders varsel fra den 1. eller 15. i måneden

Betaling
Udmeldelse