top of page
Pris i Vuggehuset

Pris i Vuggehuset  Kr.:   8170,- . Tilskuddet er i 2024 på Kr. 6029,- , egenbetaling Kr.:  2141,-

Som forældre bosat i Odense Kommune har man mulighed for at få et økonomisk tilskud til en privat pasningsordning.

Pasningstilskuddet gives til børn i alderen 6 mdr. til og med 5 år. For at opnå tilskud skal barnet,

du søger plads til, skrives op ved pladsanvisningen hos Odense Kommune.

Tilskuddet søges idag af den private passer, som sender oplysninger til pladsanvisningen hos Børn- og Ungeforvaltningen, Odense Kommune. Derefter modtager du/I besked på e-boks, som du/I skal bekræfte for at tilskuddet bliver tildelt

Der gives ikke friplads, men søskenderabat kan opnås.

Som i alle andre passere/vuggestuer foregår betalingen månedligt forud.

Der betales fuld pris hver måned, uanset ferie, sygdom el. lign.

For hvert barn laves en individuel kontrakt, med de pasningstider som er gældende for netop jeres barn.

Udmeldelse:  skal altid ske skriftligt, med tre måneders varsel fra den 1.

  • Facebook
  • Instagram
  • Yelp
bottom of page